• Admin

באיחור של כ-50 שנה: צלחת פסח הוחזרה מצריף הנשיא למוזיאון ישראל


בסדנה שהתקיימה ביד בן-צבי, תועדו ונסקרו חפצים ומתנות שעיטרו את צריף הנשיא ונמסרו לנשיא יצחק בן-צבי. צלחת בדיל לפסח משנת 1811 שככל הנראה הושאלה בשנות ה-50 של המאה הקודמת כדי לעטר את צריף הנשיא השני, יצחק בן-צבי, זוהתה על ידי אחת ממשתתפות הסדנה כצלחת מאוספי מוזיאון ישראל. הצלחת הוחזרה במפגש מרגש בין יעקב יניב, מנכ"ל יד בן-צבי למנכ"ל מוזיאון ישראל.

במסגרת מיזם 'ארץ חפץ' אנו עוסקים בסיוע לרישום נכסי מורשת במוזיאונים קטנים ובאוספים. המיזם מזמן תגליות, חשיפות ומפגשים בין עבר להווה.

בזמן השתתפותה כסטודנטית לשימור ואוצרות בסדנה לרישום וחקר חפצים ביד בן-צבי, הבחינה משמרת הטקסטיל במוזיאון ישראל, יונה דרזנר, במספר מוכר בצד התחתון של אחד הפריטים – צלחת לפסח. בו במקום היא שלחה את המספר M899-3-55 למשרד הרשם של מוזיאון ישראל, כדי לברר אם מדובר באחד מחפצי המוזיאון.

המספר אכן נמצא מיד בספר הרישום של בית הנכות 'בצלאל', שממנו צמח לימים מוזיאון ישראל, ותחתיו היה רשום: קערת בדיל לפסח מ-1811 שמוצאה גרמניה או אוסטריה. על הקערה עיטור של שני אריות, השנה 1811 וכתובות הקשורות לליל הסדר. היא נתרמה ל'בצלאל' כחלק מעיזבונו של אליעזר בורשטיין מלוגאנו. האות M במספר הרישום משמעותה 'מוזיאון', והספרות 3-55 מסמנות שהקערה צורפה לאוסף במרס 1955.

לא ברור כיצד התגלגלה צלחת הפסח מבית הנכות 'בצלאל' ליד בן-צבי. יתכן שהיא הושאלה כדי לעטר את צריף הנשיא יצחק בן-צבי, שנערכו בו אירועים ממלכתיים ומנהיגים מרחבי העולם ביקרו בו. מכל מקום, הוצאתה של הקערה לאור היא בבחינת מעשה של שימור ועוד נדבך סיפור בגלגולו של חפץ.

מנכ"ל יד בן-צבי, יעקב יניב והאוצרת ד"ר נירית שלו-כליפא, שמחו להשיב את הצלחת למוזיאון ישראל, המחזיק באוסף בית הנכות 'בצלאל'.

פרופ' עידו ברונו, מנכ"ל מוזיאון ישראל אמר בתגובה: 'תמיד מרגש לקבל דרישות שלום מהעבר ובמקרה זה ההתרגשות כפולה: הן משום ערכה התרבותי של קערת הפסח מראשית המאה ה-19, הן משום מקום משכנה לאורך השנים בצריפו של הנשיא בן-צבי'.

חג שמח מבית יד יצחק בן-צבי!


  • Facebook - White Circle

© 2018 BY TEOR