• צוות ישראל נגלית לעין

סוכות בצריף הנשיא יצחק בן-צבי ורחל ינאית


ליכודם של שבטי ישראל אשר עלו ארצה מן התפוצות השונות, והכרת מורשתן של כלל עדות ישראל, היו בין המשימות העיקריות שנטלו על עצמם הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית. בכל ראש חודש נהגו הנשיא ורעייתו לכנס ב"צריף", שהיווה את משכן הנשיא, את נציגי שבטי ישראל ולהקדיש את המפגש להיכרות מעמיקה עם אחת העדות, תרבותה ותולדותיה.

רבים מן האורחים הביאו לנשיא מזכרות ומלאכות אומנות מעשה חושב, לעיתים מעשה ידם ולעיתים שריד מגלותם. ביד בן צבי שמורות מתנות אלו, חלקן קשורות לחג הסוכות בו התקיים המנהג, דוגמת קופסאות האתרוג הייחודיות.

קופסה לאתרוג, כסף. עליה הקדשה: "לנשיא המדינה יצחק בן־צבי ביום בקורו בכפר הרא"ה, חול המועד סוכות תשי"ד:

קופסה לאתרוג, עץ ונחושת: "ולקחתם לכם פרי עץ הדר", תוצרת ישראל, שנות ה־50:

קופסה לאתרוג של חברת 'התיק'. על הקופסה ראשי התיבות של שם הנשיא:

מנהג האירוח בסוכת הנשיא השתרש עם השנים, והפך למסורת של מוסד הנשיאות.


  • Facebook - White Circle

© 2018 BY TEOR