היהודים בימי הביניים לא יכלו להשתייך באופן מעשי למעמד האבירים. כיצד  אם כן יש להבין את איורי האבירים המעטרים את הגדת ברצלונה?

בשנים האחרונות חלה התעניינות במחקר סביב הזהות המדומיינת של היהודים בתור בני אצולה ואבירים, הן בטקסטים והן באמנות היהודית בימי הביניים.

כתבי יד מאוירים ובפרט כאלו שיש בהם תיאורים אריסטוקרטיים של אבירים היו שייכים לבני המעמד החברתי-הכלכלי הגבוה, אך למרבית האירוניה, הפטרונים היהודים שהחזיקו בכתבי יד אלה לא יכלו לחדור למעמד שתואר בהם. תוצאת הדבר היא מתח שנוצר בין המציאות לבין האופן שבו ראו היהודים את עצמם.

מקרה בוחן מעניין הוא הגדה לפסח שנכתבה ואוירה במחצית השנייה של המאה ה-14, המכונה 'הגדת ברצלונה', והיא שמורה בספר...

Please reload

  • Facebook - White Circle

© 2018 BY TEOR