08/08/2019

ביטאונים צבאיים היו סוגה (ז'אנר) נפוצה בימי מלחמת העצמאות. היו לכך מספר סיבות. תנאי התחבורה והתקשורת גרמו לבידוד יחסי של היחידות השונות, והביאו לצורך של כל יחידה לדאוג לעצמה גם בתחום חיי התרבות. החיילים, שחשו את משק כנפי ההיסטוריה רצו לכתוב, לשתף ולהנציח את התקופה.

חוג התפוצה של הביטאונים הצבאיים כלל את צה"ל כולו (עיתוני "במחנה" ו"מערכות", הקיימים עד ימינו), וכן עיתונים שהופצו בקרב יחידות שונות, גדודים, ואף בתפוצה מחלקתית. רמת הביטאונים השתנתה בהתאם לרמת הכותבים והעורכים (ביניהם היו גם סופרים ידועים), ובהתאם לאמצעים שעמדו לרשותם. למשל, רמתו של "שריון ופשיטה", ביטאון חטיבה 8, שהוצא לאור בדפוס בעריכת הסופר מרדכי טביב, עלתה בהרבה על זו...

Please reload

  • Facebook - White Circle

© 2018 BY TEOR